Disclaimer

we-ride2gether (Kamer van Koophandel: 81410840), hierna benoemd als we-ride2gether, verleent u hierbij toegang tot de website www.we-ride2gether.nl en nodigt u uit de hier aangeboden arrangementen af te nemen.

we-ride2gether behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

we-ride2gether spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden arrangementen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van we-ride2gether.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan we-ride2gether nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

In een aantal gevallen is er gebruik gemaakt van promotionele teksten van derden, waarvoor het in niet alle gevallen gelukt is hier toestemming om te vragen. Daar de teksten vooral een promotionele uiting voor de desbetreffende regio bevatten, ga ik ervan uit dat er geen aanspraak op copyright gedaan zal worden. Mocht men de teksten verwijderd zien, dan graag contact hierover met we-drive2gether opnemen. Alle verdere rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten liggen bij we-ride2gether.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van we-ride2gether, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.